Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkami wynikającymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r. poz. 1000/, przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie.

Administratorem wszystkich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie ul. Tadeusza Kościuszki 15; kod pocztowy 08-112 Wiśniew; e-mail: agro-top@agro-top.com.pl, tel./fax: 025 798 15 94 wew. 114.

Jednym z głównych celów RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych we wszystkich Państwach UE, dostosowanie przepisów do zmieniających się technologii przetwarzania danych osobowych, a także zapewnienie wszystkim osobom fizycznym możliwie jak największej kontroli nad przetwarzaniem ich danych osobowych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ich ochrony.

W AGRO-TOP Szanujemy Państwa prywatność i dokładamy najwyższej staranności, aby chronić Państwa dane osobowe, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy RODO.

To w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej AGRO-TOP przetwarza dane osobowe zależy przede wszystkim od tego w jakim kontekście dane zostały zebrane, kogo te dane dotyczą i do czego są potrzebne oraz tego, jakie obowiązki prawne ciążą na AGRO-TOP. Przetwarzamy jedynie te dane, które są nam niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. W sposób jasny i rzetelny informujemy naszych pracowników, współpracowników, klientów i kontrahentów o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych osobowych, a także prawach jakie im przysługują.

Przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych w AGRO-TOP oparte jest na obowiązujących przesłankach zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu.

Doceniamy zaufanie i fakt, że powierzyliście nam Państwo swoje dane osobowe. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje będą dla Państwa przydatne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego
„AGRO-TOP” Sp. z o.o.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować :

 • drogą elektroniczną: na adres e-mail: agro-top@agro-top.com.pl,
 • telefonicznie: tel./fax: 025 798 15 94 ,
 • listownie na adres:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o.
  ul. Tadeusza Kościuszki 15, 08-112 Wiśniew lub

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny Kolonia Gręzówka 34B
21-400 Łuków

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Panią Anną Chodzińską:

 • e-mail: rodo@agro-top.com.pl;

 • tel.: 025 798 15 94 wew. 106;

 • adres do korespondencji:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie,
  Zakład Produkcyjny,
  Kolonia Gręzówka 34b
  21-400 Łuków.